פאנל

עו"ד שי אהרונוביץ, עו"ד יוסי אלישע, רו"ח אסף אמסלם