נעמי קפלנר

שמאית מקרקעין, שותפה מנהלת, ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות`