גלית טפר

מנהלת תחום ליווי וערבויות נדל"ן , הפניקס