אורי יוניסי

סגן מנהל החטיבה הקמעונאית במזרחי טפחות