עו"ד אברהם ללום

ראש פורום קניין ומקרקעין בלשכת עורכי הדין