עו"ד ורו"ח יוסי אלישע

שותף מייסד, יוסי אלישע קלדרון ושות’ עורכי דין