יואב שיינקין

שמאי מקרקעין, שותף במשרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות`